Niš

No comments

Turnir se održao u 11.2019. u Srbiji u gradu Nišu. STKI URIHO je osvojio zavidne rezultate na istom.

markoNiš
read more

Lisinski

No comments

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, STKI URIHO je zajedno sa ostalim članovima URIHA predstavio svoj rad, te su dodijeljena mnoga priznanja za uspješnost u radu.

markoLisinski
read more