Lisinski

No comments

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, STKI URIHO je zajedno sa ostalim članovima URIHA predstavio svoj rad, te su dodijeljena mnoga priznanja za uspješnost u radu.

markoLisinski